The Official
Website of the
International
Sailing Federation

www.sailing.org
15 July 2010, 01:10 pm
VOLVO GENÇLER YELKEN ISAF DÜNYA ?AMP?YONASI'NDA MÜCADELE SÜRÜYOR...
2010 Volvo Youth Sailing ISAF World Championship
420 fleet at the ISAF Youth Worlds in Istanbul

2010 Volvo Youth Sailing ISAF World Championship
Istanbul, Turkey

?ampiyona'da 3. gün yar??lar? tamamland?.
Türkiye Yelken Federasyonu taraf?ndan; ?stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kenti deste?i ile Ataköy Marina'da düzenlenen Volvo Gençler Yelken Dünya ?ampiyonas? 'nda 59 ülkeden 238 tekne ve 331 sporcu ?ampiyonluk mücadelesine devam ediyor.
Volvo Gençler Yelken ISAF Dünya ?ampiyona's?n?n 3. gününü dinlenerek bo?az turuyla geçiren sporcular 5 ayr? s?n?fta 8 kategoride yar??lar?na devam ediyorlar.

Rüzgar?n azl??? nedeniyle geç ba?layan yar??larda ?u ana kadar tamamlanan yar?? sonuçlar?;
Laser Radial Erkekler kategorisinde 4. yar??ta Portekizli Antoino Mourao 1. oldu, Türkiye'yi temsil eden Levent Ah?skal? diskalifiye oldu. Genel Klasmanda Polonyal? Aleksander Arian liderli?i ele geçirirken, Levent Ah?skal? 8. s?rada yer ald?.
Laser Radial K?zlar kategorisinde yar??lar abondone edildi. ( yap?lmad?)
SL16 s?n?f?nda 2 yar?? yap?ld?. ?lk yar??ta 1.cili?i Amerikal? Matthew Whitehead - Calene Loubser al?rken 2. yar??ta 1.cili?i Yeni Zelanda'l? Josh Porebski- Naomi Mannering elde etti. ?lber Gündüz - Teoman Ünlü çifti her iki yar??ta da 9. olarak günü Genel Klasmanda 11.s?rada tamamlad?lar.

RSX(windsurf ) erkekler kategorisinde 1 yar?? yap?ld?. ?srail'li Omer Sofer 1.ci olurken, Korhan Ezer 27.s?rada yer ald?. Genel Klasmanda Güney Koreli Wonwoo Cho 1.li?ini sürdürdü. Korhan Ezer Genel Klasmanda 22. s?ray? elde etti.
RSX (windsurf) k?z kategorisinde 1 yar?? yap?ld?. Polonya'l? Kamila Smektala 1.ci olurken, Simla Çilingiro?lu 12. s?ray? elde etti. Genel Klasmanda ?srailli'li Ofir Halevy liderli?ini sürdürürken, Simla Çilingiro?lu 14 . s?rada yer ald?.
29'er s?n?f?nda 2 yar?? yap?ld?. ?lk yar??ta Danimarkal? Kristian Ibsen - Mathias Sletten 1ci olurken, 2. yar??ta Norveçli Anders Klippenberg- Tobias Tjom 1cil?i elde etti. Genel Klasmanda 1.cili?i Frans?z Gael Jaffrezic - Julien Bloyet kazand?.
420 Erkek Kategorisinde 1 yar?? yap?ld?. ?spanyol Jordi Xammar - Joan Herp çifti 1.cili?i elde etti. Cem Ayd?n - Volkan Turan çifti diskalifiye oldu. Genel Klasmanda ?spanyol Jordi Xammar - Joan Herp liderli?ini sürdürdü. Türk tak?m sporcular? Cem Ayd?n - Volkan Turan 27.s?rada yer ald?.
420 K?z kategorisinde 1 yar?? yap?ld?. ?ngiliz Joanna Freeman - Hannah Mitchel çifti 1.ci olurken, ?peknaz Özden - Deniz Gökmeral çifti 8. oldu. Genel Klasmanda Avusturya'l? Lara Vadlau - Hannah Hanke 1.ci olurken, Türk sporcular ?peknaz Özden - Deniz Gökmeral 5. s?rada günü tamamlad?lar.

Ülkeler s?ralamas?nda Volvo Trophy'de 1. Fransa , 2. ?ngiltere, 2. ?spanya, 4. Polonya, 5. ?talya olarak belirlendi. Türkiye 59 ülke aras?nda 6. s?ray? alarak büyük bir ba?ar? sa?lad?.

16 Temmuz Cuma günü sona erecek ?ampiyona'da herbir s?n?f?n Dünya ?ampiyonlar? belirlenecek..
Sar? , Mavi ve Turuncu renklerde, Laser Radial Erke - K?z, 420 Erkek - K?z, RS:X Erkek- K?z, ve 29er Karma ve SL16 kategorilerinde genel klasman sonuçlar? belirlenirken, Türk sporcular?m?z'dan Laser Radial Erkek Levent Ah?skal? , 420 K?z kategorilerinde ?peknaz Özden - Deniz Gökmeral çifti yollar?na devam ediyorlar.
19 ya? alt? sporculara yönelik bu ?ampiyona'n?n isim sponsorlu?unu ''Volvo Ocean Race'' üstlenirken, ?stanbul ?ampiyonas?'na Opet, DELL, ?- Marine , Dati Holding, Co- Sponsor olarak, Shop& Miles, Garanti Emeklilik destek sponsoru olarak, YACHT TÜRK?YE, POWER FM ve CNN TURK, Avea ileti?im sponsoru medya sponsoru olarak destek veriyor.

2010 Volvo Gençler Yelken ISAF Dünya Sampiyonasi Kategorileri
Ekipman Toplam Bot Toplam Ki?i Kategorileri
Laser Radial Erkek 50 50 Tek kisilik erkek
Laser Radial K?z 46 46 Tek kisilik k?z
420 Erkek 36 72 Iki kisilik erkek
420 K?z 28 56 Iki kisilik kiz
RS:X Erkek 30 30 Windsurf erkek
RS:X K?z 19 19 Windsurf kiz
Sirena SL16 Karma 11 22 Katamaran (karma ekip)
29er Karma 18 36 Yüksek performans teknesi (karma ekip)

TOPLAM 238 331
Detayl? Bilgi ?çin: Gülden Aktugan Sportworks T: (212) 347 70 33 M:0533 520 58 88
eventmanager2010@tyf.org.tr;, www.isafyouthworlds.com

TÜRK M?LL? TAKIMI
420 KIZ ?PEKNAZ ÖZDEN - DEN?Z GÖKMERAL ?STANBUL YELKEN KULUBÜ
420 ERKEK CEM AYDIN - VOLKAN TURAN ?STANBUL YELKEN KULUBÜ
LASER RADIAL KIZ ECEM GÜZEL ERA BODRUM YELKEN KULUBÜ
LASER RADIAL ERKEK LEVENT AHISKALI GÖKOVA YELKEN KULUBÜ
RS:X KIZ S?MLA Ç?L?NG?RO?LU GALATASARAY YELKEN ?UBES?
RS:X ERKEK KORHAN EZER AYVALIK YELKEN KULUBÜ
SL16 ?LBER GÜNDÜZ - TEOMAN ÜNLÜ ÇE?ME YELKEN KULUBÜ

?lgili Linkler:
• Türkiye Yelken Federasyonu www.tyf.org.tr
• Uluslararas? Yelken Federasyonu (ISAF) www.sailing.org
• Volvo Youth Worlds Facebook www.facebook.com/pages/VolvoYouthWorlds/93806273347
• Volvo Youth Worlds YouTube www.Youtube.com/VolvoYouthWorlds

Gülden Aktugan
Share this page
World Sailing TV
Latest News
News Archive
© 2015 Copyright ISAF/ISAF UK Ltd. All Rights Reserved Privacy & Cookies delivered by Sotic powered by OpenText WSM