The Official
Website of the
International
Sailing Federation

www.sailing.org
14 July 2010, 01:03 pm
VOLVO GENÇLER YELKEN ISAF DÜNYA SAMPIYONASI'NDA START ÖNCESI SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.
Volvo Volvo Youth Sailing ISAF World Championships
Practice Day a the Volvo Youth Sailing World Championships

Volvo Youth Sailing ISAF World Championship 2010
Istanbul, Turkey

Türkiye Yelken Federasyonu tarafIndan; Istanbul 2010 Avrupa Kültür Baskenti destegi ile Ataköy Marina'da düzenlenen Volvo Gençler Yelken Dünya Sampiyonasi 11 Temmuz Pazar günü yapilacak ilk yarislarla baslayacak. ISAF (Uluslararasi Yelken Federasyonu) tarafindan 23 farkli ülkede gerçeklestirildikten sonra ilk kez Istanbul'da düzenlenen sampiyona'ya en son kayitlara göre 59 ülkeden toplam 238 tekne 331 sporcu katiliyor. Güney Afrika'dan Arjantin'e, Paraguay'dan Fransa'ya, Türkiye'den Kanada'ya kadar dünyanin tüm kitalarindan ülke çocuklari Istanbul'da bulusuyor.
11 Temmuz Pazar günü saat 12:00 de baslayacak yarislar öncesinde, Sporcular marmara denizinde antreman ya yapt?lar. 5 ayr? s?n?fta gerçekle?en yar??larda tak?mlar hem kullanacaklar? ekipmanlar? , hem rüzgar ?artlar?n? hem de rakiplerini tan?d?lar. 16 Temmuz'da sona erecek ?ampiyonada 19 ya? alt? Genç Yelkenciler Dünya ?ampiyonas?'nda sporcular ilk defa 5 s?n?fta 8 kategoride yar??acak.

K?zlar ve Erkekler kategorilerinde düzenlenecek yar??larda her bir kategorinin Dünya ?ampiyonlar? belirlenecek. Yüksek performans teknesi 29er ilk defa ?stanbul'da kullan?lacak. Laser Radial Erkek- K?z, 420 Erkek - K?z, RS:X Erkek- K?z, SL16 karma ve 29er Karma kategorilerinde gerçekle?ecek ?ampiyona'da ülkemizi temsil edecek Milli Tak?m?m?z bu ?ampiyonada hem tecrübe kazanacak hem de 60 ülke sporcular?yla kayna?ma f?rsat?n? yakalayacak.

Uluslararas? Doping Kontrol Ajans? (WADA) ad?na ?ampiyono'ya kat?lacak Olimpik Windsurf dal?nda 3 kez Olimpiyat madalyas? sahibi olan Alessandra Sensini genç yelkencilere doping hakk?nda bilgiler verecek. 1971 y?l?ndan buyana ISAF taraf?ndan düzenlenen Gençler Dünya ?ampiyonas? ?stanbul'da 40. y?l?n? kutlayacak.

?ampiyona boyunca yar??lar ?- Marine taraf?ndan yar?? tekneleri üzerinde kurulacak sistemle, internet üzerinden canl? yay?nla istatiksel bilgiler dahil detayl? olarak takip edilebilecek ve sahile kurulacak ekrandan izlenebilecek.

?ampiyona süresince ulusal ve uluslararas? jüri ve hakemler görev al?rken, deniz üzerinde 60'?n üzerinde tekne görev alacak. Yurtd???ndan gelecek 1250 ki?ilik kafile, 350 kara ve deniz görevlisi, 100 gönüllü, 25 uluslararas? medya mensubu, özel televizyon prodüksiyonu ve yurtd??? tan?t?mlar? ile ?ampiyona Türkiye'de düzenlenmi? en kapsaml? yelken organizasyonu olacak.
19 ya? alt? sporculara yönelik bu ?ampiyona'n?n isim sponsorlu?unu ''Volvo Ocean Race'' üstlenirken, ?stanbul ?ampiyonas?'na Opet, DELL, ?- Marine , Dati Holding, Co- Sponsor olarak, Shop& Miles, Garanti Emeklilik destek sponsoru olarak, YACHT TÜRK?YE, POWER FM ve CNN TURK, Avea ileti?im sponsoru medya sponsoru olarak destek veriyor.

Detayl? Bilgi ?çin: Gülden Aktugan Sportworks T: (212) 347 70 33 M:0533 520 58 88
eventmanager2010@tyf.org.tr;, www.isafyouthworlds.com

2009 y?l? ?ampiyonu Fransa, Volvo Trophy'nin ?u anki sahibi olmakla birlikte ayn? zamanda ?ampiyona ba?lang?c?ndan bu yana en ba?ar?l? ülke olma özelli?ini ta??yor. 10 kez Volvo Trophy'i kazanan Fransa; 20 altin, 27 gümüs ve 15 bronz madalya ile toplamda 62 madalya ile bir rekor sahibi.

Bu özel ve prestijli yar???n ?stanbul'da gerçekle?tirilmesi Olimpiyat Oyunlar? bünyesinde yer alan Yelken bran?? yar??lar?n?n ba?ar?yla düzenlenmesi anlam?n? kazanaca??ndan ?stanbul'un Olimpiyat adayl??? konusundaki puan?n? da artt?racak.

TÜRK M?LL? TAKIMI
420 KIZ ?PEKNAZ ÖZDEN - DEN?Z GÖKMERAL ?STANBUL YELKEN KULUBÜ
420 ERKEK CEM AYDIN - VOLKAN TURAN ?STANBUL YELKEN KULUBÜ
LASER RADIAL KIZ CEM GÜZEL ERA BODRUM YELKEN KULUBÜ
LASER RADIAL ERKEK LEVENT AHISKALI GÖKOVA YELKEN KULUBÜ
RS:X KIZ S?MLA Ç?L?NG?RO?LU GALATASARAY YELKEN ?UBES?
RS:X ERKEK KORHAN EZER AYVALIK YELKEN KULUBÜ
SL16 ?LBER GÜNDÜZ - TEOMAN ÜNLÜ ÇE?ME YELKEN KULUBÜ

?lgili Linkler:
• Türkiye Yelken Federasyonu www.tyf.org.tr
• Uluslararas? Yelken Federasyonu (ISAF) www.sailing.org
• Volvo Youth Worlds Facebook www.facebook.com/pages/VolvoYouthWorlds/93806273347
• Volvo Youth Worlds YouTube www.Youtube.com/VolvoYouthWorlds

Gülden Aktugan
Share this page
World Sailing TV
Latest News
News Archive
© 2015 Copyright ISAF/ISAF UK Ltd. All Rights Reserved Privacy & Cookies delivered by Sotic powered by OpenText WSM